Průmyslová řešení
Mobile Miner 40V se používá v malých a středně velkých tunelech.

Pevný jako skála

Zvýšená poptávka po vyšší produktivitě a bezpečnějším pracovním prostředí v těžebním průmyslu otevírá pro švédskou firmu Epiroc a její stroje Mobile Miner nové možnosti.

Související obsah

Vrtací a trhací práce byly dlouho považovány za rychlé a univerzální způsoby těžby a ražby chodeb. Ukázalo se však, že tyto způsoby mají několik nedostatků s ohledem na automatizaci, bezpečnost a rychlost. Proto se znovu zvýšil zájem o systémy pro mechanické řezání hornin.
 

Epiroc

Epiroc je přední výrobní partner pro těžební průmysl, oblast infrastruktury a přírodních zdrojů.

Společnost v roce 2017 vykazovala příjem ve výši asi 3 miliardy eur a po celém světě má více než 13 000 zaměstnanců.

Epiroc byl součástí skupiny Atlas Copco založené v roce 1873 švédskou průmyslnickou rodinou Wallenbergů, a to až do 18. června 2018, kdy byl rozdělen podílníkům firmy Atlas Copco a zapsán na burzu.

Sídlo firmy leží ve čtvrti ­Nacka jižně od centra ­Stockholmu.

www.epirocgroup.com

 

viděla příležitost, byla firma Epiroc, přední výrobní partner pro těžební průmysl, oblast infrastruktury a přírodních zdrojů se sídlem ve Švédsku. Společnost Epiroc má dlouhou historii. Vrtací a těžební vybavení dodává již od roku 1873, kdy byla založena firma Atlas Copco. Epiroc a Atlas Copco sdílely společnou historii až do června 2018, kdy byla firma Epiroc rozdělena mezi podílníky společnosti Atlas Copco a stala se samostatnou společností vedenou na burze.

„Mechanické řezání hornin pro Epiroc určitě není žádnou novinkou,“ říká Johnny Lyly, globální produktový manažer pro mechanické dobývání hornin u společnosti Epiroc. „Poptávka po tomto typu vybavení byla po řadu let spíše nízká. Jakmile se však po nich průmysl začal znovu ptát, vyvinuli jsme několik nových modelů.“

Epiroc od začátku 70. let vyrábí několik různých typů strojů pro ražbu tunelů a za tu dobu též vyvinula několik souprav Mobile Miner. V současnosti spolupracuje na projektech Mobile Miner se zákazníky v různých koutech světa. Doposud vyvinula tři modely – Mobile Miner 22H, 40V and 55V; číslice v jejich názvu označuje rozměrovou kapacitu stroje a písmena H a V informují o tom, zda je řezná hlava horizontální nebo vertikální. Typ 55V je tedy určen do tunelů 5,5 x 5,5 metrů a je vybaven vertikální řeznou hlavou.

Ložisko SKF upravené dle přání zákazníka je připravováno k montáži v závodě Epiroc ve švédském městě Smedjebacken.
Ložisko SKF upravené dle přání zákazníka je připravováno k montáži v závodě Epiroc ve švédském městě Smedjebacken.

Ložiska vyrobená na zakázku

Společnosti SKF a Epiroc spolupracují již více než 10 let. SKF s Epiroc spolupracuje na strojích Mobile Miner již asi pět let a vyvíjí pro ně vhodná ložiska, těsnění a maziva.

„Pro Mobile Miner 40V firmy Epiroc jsme vyvinuli speciální kombinované radiální a axiální ložisko s vnějším průměrem 2,18 metru,“ říká Ola Björkdahl, aplikační inženýr u společnosti SKF. „Dodali jsme též speciálně vyrobené těsnění z materiálu G-ECOPUR, které je vhodné do takto náročných podmínek.“

Stroje jsou v dolech vystaveny prachu, vodě, plynům i vibracím způsobeným prací při hloubení. Servisní inženýři SKF pomáhali společnosti Epiroc se sestavením stroje Mobile Miner 40V. „Jako vždy je naprosto zásadní, aby byla ložiska správně namontována,“ říká Björkdahl.

Základním principem stroje Mobile Miner je jeho schopnost samostatného pohybu pomocí pásů. Pohybuje se nízkou rychlostí, ale vyrovná se s ostrými zatáčkami a dokáže i couvat chodbou, kterou si vytvořil.

Přední strana stroje Mobile Miner je osazena rotující řeznou hlavou, která je tlačena do horniny. Vyhloubený materiál pak přepravují směrem dozadu pásové dopravníky. Stroj zajišťuje také kotvení šachty a zajišťuje tak bezpečné pracovní prostředí pro obsluhu, která jej ovládá ze zadní části.

Bezpečnost je samozřejmě jedním z nejdůležitějších důvodů pro používání stroje Mobile Miner.
Johnny Lyly, globální produktový manažer pro mechanickou těžbu horniny společnosti Epiroc

„Bezpečnost je samozřejmě jedním z nejdůležitějších důvodů pro používání stroje Mobile Miner,“ říká Lyly. „Tato metoda má oproti vrtáku či výbušnině menší dopad na okolní horniny, čímž se snižuje riziko nehod.“

Další výhodou stroje Mobile Miner je, že dokáže razit tunely za stejných nákladů jako při vrtacích a trhacích pracích, ale jeho účinnost je mnohem vyšší, protože je schopen pracovat nepřetržitě. „I když je důl vybaven efektivními prostředky na vrtání či trhací práce, postupuje za den asi o čtyři až osm metrů,“ říká Lyly. „Mobile Miner postupuje dvakrát rychleji.“

Společnost Epiroc při vývoji strojů Mobile Miner pro konkrétní použití úzce spolupracuje se svými zákazníky.

Mobile Miner 22H je výkonný stroj na mechanickou těžbu horniny. Písmeno H označuje horizontální orientaci řezné hlavy. Používá se v nízkých či tenkých slojích na ražbu chodeb o výšce 2,2 metrů. Kapacita stroje Mobile Miner 22H je 10–12 metrů denně v závislosti na typu horniny. V současnosti se testuje v Jihoafrické republice, kde horniny vykazují vysokou pevnost v tahu a houževnatost.

Mobile Miner 55V se typicky používá ve větších přístupových chodbách o rozměrech 5,5 × 5,5 metrů za účelem rozšiřování dolu a přepravy materiálu. Díky technice, která umožňuje nepřetržitou těžbu, se těžební projekty snáze plánují a jsou časově efektivnější ve srovnání s použitím vrtacích a trhacích prací. Společnost nabízí řadu automatizačních prvků, jako je laserová navigace, vzdálené sledování/ovládání a automatické řezání horniny na čele.
 

Obchodní kontakty

evolution@skf.com

 

Poslední model Mobile Miner 40V se používá v menších a středních chodbách a při dobývání se základkou, kdy je potřeba chodba o rozměrech asi 4,0 × 4,0 metry. Písmeno V označuje řeznou hlavu s vertikální orientací. Kapacita stroje Mobile Miner 40H je 10–15 metrů denně v závislosti na typu horniny. Společnost Epiroc dostala v srpnu 2018 první objednávku na stroj Mobile Miner 40V od těžební společnosti ve Spojených státech.

Firma očekává, že stroje Mobile Miner do budoucna zaujmou čelní postavení v těžebním prostředí po celém světě. „Mobile Miner je malý, flexibilní stroj, který si mohou zákazníci upravit podle svého a který zajišťuje produktivnější, předvídatelnější a snáze plánovatelné těžební projekty,“ říká Lyly.