Novinky

Posouvání hranic v technologii ložisek

Na jednodenním setkání začínajících vědců z různých univerzitních technologických center se mohli účastníci podělit o své pracovní poznatky se zaměstnanci z oddělení technologií a obchodního rozvoje SKF. Tento den byl impulzem pro inovativní kulturu.

Související obsah

V chladném vzduchu je cítit podzim a do konferenčních prostor SKF ve švédském Slottsvikenu nedaleko sídla firmy v Göteborgu se sjíždí asi 20 doktorandů a univerzitních profesorů z Francie, Spojeného království, Švédska a Nizozemska. Na setkání se zástupci SKF zde předvedou svůj výzkum a podělí se o nápady v oblasti tribologie, lubrikace, prediktivní údržby a dalších.

Koná se den univerzitních technologických center (UTC). Jedná se o jednodenní akci pro studenty z UTC, profesory a zástupce společnosti SKF z výzkumného oddělení technologií a vývoje. „Ke každému projektu nebo výzkumu je přidělen jeden vedoucí pracovník z SKF, ve které souběžně probíhá podobný projekt či aktivita,“ vysvětluje Kenred Stadler, který má na starosti řízení spolupráce mezi univerzitami a SKF.

Zázemí conference SKF Slottsviken se nachází nedaleko švédského Götobergu, sídla firmy.
Victoria Van Camp, ředitelka pro oblast inovací a obchodního rozvoje společnosti SKF, a Gregory A. Zimmerman, vedoucí produktového vývoje a inženýrství, akci zahajují úvodním vystoupením o významu inovací a role technologií v kontextu celkové obchodní strategie společnosti SKF.

Fakta

Akce univerzitního technologického centra ve Slottsvikenu byla první jednodenní interní akcí společnosti SKF, na které mohli svou práci představit doktorandi z několika UTC. SKF zajišťuje na různých UTC celou řadu programů v oblastech jako je tribologie, lubrikace, sledování stavu, senzorové technologie a životní cykly produktů.
Studenti pak jeden po druhém představují a vysvětlují potenciální vliv svého výzkumu na daný obor. Některé výzkumy jsou svou povahou fundamentální, jiné jsou blíže implementaci. Avšak i výzkum, který rozšiřuje znalosti a podněcuje nápady k realizaci, si žádá mnoho práce, při které se využívá jeho potenciálu a upravuje se podle konkrétních projektů. „S univerzitami spolupracujeme na mnoha projektech,“ vysvětluje Stadler, „ale získané znalosti je nutné nejprve přenést do interních výzkumných projektů SKF a poté do vývoje produktů.“
Kenred Stadler, odpovědný za spolupráci SKF s univerzitami.

Obousměrná silnice

Pro společnost SKF je důležité sledovat práci doktorandů a vyhledávat v ní potenciál na vývoj produktů. Velkou hodnotu mají i aktuální informace o potenciálních technologiích a typu znalostí, které lze v budoucnu očekávat. Guillermo E. Morales-Espejel, vedoucí vědecký pracovník SKF, zdůrazňuje, že ačkoli je připravenost v akademickém prostředí na technologie obecně nižší, provádějí univerzity důležitý základní výzkum, ke kterému přistupují zdravě objektivně. „Díky spolupráci s univerzitami získáváme cenný přístup k výzkumným sítím a přímý kontakt s mezinárodními badateli,“ vysvětluje. „Dalo by se říci, že se stávají naší prodlouženou rukou při detailním a důkladném studování fyzikálních jevů, které mohou mít neočekávané a často překvapivé a inspirující následky,“ vysvětluje.

Společnost SKF může doktorandům nabídnout uznání.

Kenred Stadler, odborník SKF pro řízení spolupráce s univerzitami

Smyslem dne UTC však není pouze informovat SKF o aktuálním stavu výzkumu. Nabízí rovněž příležitost pro samotné badatele, aby se setkali s lidmi z oboru a mohli se od nich něco přiučit. Jak vysvětluje Stadler: „Společnost SKF doktorandům nabízí uznání a umožňuje jim setkat se se skutečnými příjemci jejich práce i s dalšími kolegy z SKF. Při prezentaci jejich výzkumu se jim navíc dostane cenných připomínek.“

David Uribe, Imperial College (vlevo), Guillermo E Morales-Espejel, hlavní vědec SKF (vpravo).
Klíčovou roli zde hrají zástupci z produktového a vývojového týmu SKF. Mohou se zajímat o další informace, mohou dokonce zpochybnit výsledky výzkumů UTC. SKF může jasněji zformulovat, co potřebuje. Interakce se studenty je pro SKF rovněž skvělá příležitost, jak jim vyjádřit uznání a vystupovat jako atraktivní zaměstnavatel. „Hledáme zde i talenty,“ říká Stadler. „Ve společnosti SKF již pracuje několik bývalých doktorandských studentů z UTC jako výzkumníci a inženýři.“
Bjoern Kunzelmann, Imperial College (vlevo), Alexandre Mondelin, inženýr vývoje SKF aerospace (vpravo).

Zahájení nové akce

Akce ve Slottsvikenu znamená pro zúčastněné studenty možnost představit svou práci, seznámit se s dalšími výzkumníky UTC a získat zpětnou vazbu od lidí z oboru. „Je velmi přínosné zjistit, co se děje na dalších univerzitách, které spolupracují s SKF. Máme také šanci předvést svou vlastní práci a schopnosti,“ říká Nicolas Fillot, docent a spolupředseda výzkumného pracoviště financovaného společností SKF na Národním ústavu aplikovaných věd v Lyonu.

Pro SKF jde o příležitost, jak se připravovat na budoucnost, hýčkat si svou inovativní kulturu a dále posouvat hranice ložiskových technologií. Kenred Stadler by byl rád, aby se z tohoto setkání stala pravidelná událost. „Doufejme, že takových akcí bude moci využít více kolegů ze společnosti SKF,“ říká. „Mohou o tom říci ostatním, zapojit je a napomáhat tak přímému kontaktu mezi našimi vývojovými týmy a univerzitami.“