Průmyslová řešení

Překonávání propasti k akademickému světu

Společnost SKF udržuje cenné vztahy s několika předními univerzitami a akademickými ústavy. Společně s nimi posouvá hranice ložiskových technologií. Takovéto dlouhodobé vztahy umožňují rozvoj celé řady oborů souvisejících s ložisky včetně tribologie, snímačových technologií a životních cyklů produktů.

Související obsah

Rozsáhlou spolupráci firmy SKF s předními univerzitami a výzkumnými ústavy lze charakterizovat jako ložiska ve zkumavce. Jejím hlavním cílem je zlepšit porozumění valivým ložiskům, které povede k zlepšení výkonnosti produktů a reálných zákaznických aplikací.

Ačkoli SKF disponuje vlastním extenzivním výzkumným oddělením, spolupráce s univerzitami a akademickými ústavy přináší nejen další zdroje, talenty a unikátní odborné znalosti, ale také čerstvý pohled na složité otázky.

„Díky spolupráci s univerzitami získáváme cenný přístup k výzkumným sítím a přímý kontakt s mezinárodními badateli,“ vysvětluje Kenred Stadler, který má ve společnosti SKF na starosti řízení spolupráce s univerzitami. „Přispívají dlouhodobým myšlením a objektivními názory a disponují časem i schopností přemýšlet mimo vyšlapané cesty lépe, než to dokážeme my interně.“

Díky spolupráci s univerzitami získáváme cenný přístup k výzkumným sítím a přímý kontakt s mezinárodními badateli.

Kenred Stadler, ve společnosti SKF má na starosti řízení spolupráce s univerzitami

Spolupráce s akademickými institucemi v rámci oboru není pro společnost SKF, která s akademickým světem udržuje vztahy již několik desetiletí, žádnou novinkou. V současné době firma s univerzitními technologickými centry (UTC) spolupracuje na 13 aktivních projektech. Příkladem mohou být Královská univerzita v Londýně, Technická univerzita Luleå v severním Švédsku nebo INSA ve francouzském Lyonu, kde SKF sponzoruje výzkum v oblasti tribologie.

SKF v těchto univerzitních centrech využívá odborných znalostí z oblasti tribologie, snímačových technologií a životních cyklů produktu. Tribologie se zabývá vztahem mezi pohybujícími se povrchy a jejich designem, mazáním, třením a opotřebováním.

Ačkoli samotný vývoj produktů zajišťuje interní oddělení SKF, univerzity k němu přispívají modelováním, experimenty, testováním a celou řadou konkrétních projektů zaměřených na řešení problémů či rozšiřování možností využití ložisek.

Testování v LaMCos, výzkumné laboratoři při INSA v Lyonu ve Francii.
Guillermo E. Morales Espejel, hlavní vědecký pracovník společnosti SKF, používá stupnici připravenosti technologií jako univerzální ukazatel pro bod v řetězci – od základního výzkumu po dokončený produkt – v němž se konkrétní výzkum nachází. „Univerzity na stupnici připravenosti technologie zajišťují oblasti jedna až čtyři a interní oddělení firmy SKF zase oblast čtyři až devět,“ vysvětluje.

Firma SKF často spolupracuje na konkrétních projektech, dizertačních či diplomových pracích nebo postgraduálních výzkumech. Současně probíhá asi 10 až 15 projektů v různých institucích. SKF se podílí na celém procesu.

„Ke každému projektu nebo výzkumu je přidělen jeden vedoucí pracovník z SKF, kde souběžně probíhá podobný projekt,“ vysvětluje Stadler. „Studenti s námi často naváží úzký vztah, akademická spolupráce je pro nás cenným zdrojem pracovní síly. V dnešním světě, kde se o talentované pracovníky vede ostrý boj, jde o velmi důležitý vedlejší efekt.“

SKF a Technická univerzita v Luleå (LTU) mají již dlouhodobý vztah, který zde vedl v roce 2012 k založení univerzitního technologického centra.

Technická univerzita v Luleå, Švédsko

SKF a Technická univerzita v Luleå (LTU) mají již dlouhodobý vztah, který zde vedl v roce 2012 k založení univerzitního technologického centra. Dohoda s LTU byla obnovena v září 2018 a nyní platí až do roku 2020. Zaměřuje se na snímačové technologie a monitorování ložisek, strojů a sestav, například převodovek. Cílem je nalézt řešení, které by prodloužilo provozní životnost produktů, zvýšilo jejich bezpečnost a zredukovalo nutnost použití maziv. Na spolupráci se podílí také další obory a několik zákazníků společnosti SKF, například z lesnictví a energetického průmyslu. Jedním z příkladů je nový snímač, který zaznamenává vniknutí vody do promazávaných ložisek, upozorní na ně a tím přispívá k zabránění vážného poškození stroje.

Úspěšná spolupráce mezi Královskou univerzitou v Londýně a SKF trvá již více než 30 let.

Královská univerzita v Londýně, Spojené království

Úspěšná spolupráce mezi Královskou univerzitou a společností SKF trvá již více než 30 let. Formální podobu získal vztah v roce 2010 při založení tribologického centra SKF na této univerzitě. Toto technologické centrum je součástí tribologické univerzitní skupiny, která je aktivní již od 40. let 20. století a představuje mezinárodně uznávané centrum excelence v tribologickém výzkumu. Ve skupině aktuálně působí asi 60 pracovníků a studentů.

Technologické centrum SKF na Královské univerzitě provádí širokou škálu různých výzkumů. Jejich základ je v přírodě, ale mají přímý dopad na produkty a služby firmy SKF, například v rámci prodlužování životnosti ložisek v náročných podmínkách nebo snižování spotřeby energie díky redukci tření ložisek. Královská univerzita na podporu výzkumu technologického centra navrhla a vystavěla unikátní zkušební prostory, které umožňují nové metody zkoumání únavy z valivého styku či mechanismů odírání, a nové „safírové“ zkušební zařízení na zkoumání mazání ložisek přímo v místě.

LaMCoS*, INSA** Lyon, Francie

LaMCoS*, INSA** Lyon, Francie

Na INSA v Lyonu se SKF a LaMCoS podílejí na výzkumném projektu s názvem „Mazání stykových ploch pro budoucnost“, jehož cílem je zkoumání identifikace, modelování a chování maziv na stykové plochy v extrémních podmínkách.

Lyon je rovněž centrem evropského leteckého průmyslu, což je pro firmu SKF velmi důležitá oblast. Výzkum na INSA v Lyonu se tohoto oboru často dotýká. SKF a LaMCoS na výzkumech spolupracovaly dlouho předtím, než bylo založeno toto společné centrum, které obě organizace ještě více semklo.

Předmětem výzkumu v LaMCoS jsou mimo jiné mazací kapaliny, mechanismy a interakce mezi kapalinami a pevnými látkami. Mazání zásadním způsobem snižuje ztráty způsobené třením, redukuje opotřebení a riziko poškození, což je v leteckém průmyslu velmi důležité.

V INSA v Lyonu též stojí testovací zařízení Tribogyr, které představuje vůbec největší a nejsofistikovanější zkušební stroj na měření tření a tloušťky vrstvy maziva ve vysoce zatížených rotačních spojeních a které je hmatatelným důkazem této spolupráce.

* Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures, výzkumná laboratoř na INSA v Lyonu
** Institut National des Sciences Appliquées de Lyon