Technická kompetence
Reakce na klimatické změny

Reakce na klimatické změny

Klimatické cíle SKF 2012–2016 přinesly několik významných výsledků a pomohly položit základ pro nové ambiciózní klimatické cíle společnosti.

Související obsah

Climate Savers je přední program na ochranu klimatu Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Jeho cílem je oceňovat přední společnosti v oblasti klimatických řešení, které vyvíjejí obchodní modely s nízkými nebo nulovými emisemi oxidu uhličitého, a dokazovat, že nízké emise skleníkových plynů mohou jít ruku v ruce s ekonomickým růstem, SKF byla součástí tohoto programu v letech 2012 až 2016.

Před oficiálním vstupem do programu Climate Savers musí potenciální účastníci projít intenzivním procesem spolupráce s odborníky a definovat, vyčíslit a formulovat příslušné cíle.

„Jedním z hlavních aspektů pro firmy v tomto programu je veřejný slib dosažení určitých jasně definovaných cílů,“ říká Stefan Henningsson, vrchní poradce pro WWF v otázkách klimatu, energií a inovací. „Chcete-li dosáhnout realistických cílů, které mají také význam, musíte věnovat pozornost každému detailu.“

Když se SKF v roce 2012 k programu Climate Savers přidávala, jedním z cílů bylo požádat důvěryhodnou třetí stranu, aby ověřila jasné a v praxi proveditelné cíle SKF pro snížení emisí skleníkových plynů.

„Tato třetí strana byla naším důležitým partnerem při stanovování konkrétních a dosažitelných cílů“, říká Jonas André z oddělení firemní udržitelnosti SKF. „Výsledkem pětileté práce bylo, že jsme skutečně snížili naši uhlíkovou stopu. Nabyté zkušenosti nám také poskytují náskok na cestě za dosažením nových cílů pro rok 2025, o jejichž postupu budeme podávat informace od března roku 2018.“

Stanoveny byly čtyři klíčové oblasti. SKF se v nich zaměřila na změnu jak způsobu své výroby, dopravy a využití energií, tak na možnosti, jakými by ke snižování emisí skleníkových plynů mohli přispět dodavatelé.

„To zahrnuje v podstatě celý hodnotový řetězec a spoustu aktivit a projektů,“ říká André. „Velmi nám pomáhá, že jsou naše cíle jasně dané a veřejně známé, protože tak získávají na viditelnosti a věrohodnosti.“

Klimatické cíle s SKF pro rok 2025*

Snížit:

  • emise CO2 z výroby na tunu prodaných výrobků o 40 procent,
  • emise CO2 z dopravy zboží na tunu přepravených výrobků k zákazníkům o 40 procent.

Zvýšit:

  • počet a procentuální zastoupení dodavatelů s výraznou spotřebou energie s certifikací podle normy ISO 50001,
  • podporu zákazníků při snižování jejich emisí CO2 s využitím zákaznických řešení BeyondZero SKF.

* Jako výchozí slouží rok 2015.

BeyondZero je registrovaná ochranná známka skupiny SKF.

Solární panely v SKF Campus Jiading na okraji Šanghaje, Čína. Jednalo se o největší solární projekt v roce 2016 na území města Šanghaje.

Jedním z důležitých aspektů byl způsob získávání surovin k výrobě produktů SKF z hlediska využití energií. Namísto snahy o regulaci způsobu, jakým dodavatelé fungují, a požadavků na snížení emisí CO2, zvolila SKF jinou cestu. Požádala všechny dodavatele těch surovin, jejichž získávání je energeticky náročné, o certifikaci podle normy ISO 50001, kterou již sama SKF vlastní od roku 2011. Tato cesta se ukázala být velmi efektivní a do konce roku 2016 se podařilo dosáhnout certifikace u 84 procent dodavatelů. Ostatní na získání certifikace pracují.

Ohledně vlastní spotřeby energií si SKF stanovila cíl, že do roku 2016 bude její spotřeba o pět procent nižší než v roce 2006 bez ohledu na to, jak se společnost rozšíří. Stanovený cíl se podařilo s velkým náskokem překonat. Spotřeba energie SKF klesla proti roku 2006 o 14 procent, přestože čistý obrat vzrostl o více než 35 procent.

K dosažení cíle pomohl například projekt v korejském městě Pusan, kde se díky optimalizaci systému stlačeného vzduchu podařilo snížit spotřebu energie na výrobní jednotku o 17 procent. V Campus Jiading SKF v čínské Šanghaji se podařilo mezi lety 2015 a 2016 snížit spotřebu energie na jednu výrobní jednotku o téměř 30 procent, a to díky využití nového osvětlení a systémů stlačeného vzduchu. Ve švédském městě Katrineholm pak SKF Mekan dosáhla díky nové tavírně snížení spotřeby energií o 20 procent.

„Kromě snižování emisí CO2 pomáhá nižší spotřeba energie také k úspoře nákladů, což samozřejmě velmi vítáme,“ říká André.

Přeprava zboží je dalším zdrojem emisí CO2. SKF si proto dala za cíl snížit relativní emise na tunokilometr do roku 2016 o 30 procent. Koncem toho roku bylo dosaženo dokonce 31 procentního snížení, a to díky omezení nepotřebné dopravy a přechodu na alternativní způsoby či využití jiných tras s nižší intenzitou CO2. V brazilském São Paulu si například místní dopravci vybudovali třídírny přímo v areálu SKF, namísto v rámci své vlastní provozovny. Zboží tak může být odesíláno přímo k zákazníkovi, čímž se zkracuje dopravní vzdálenost. Toto opatření společně se zavedením úspornějších vozidel v rámci jediného roku mezi lety 2015 a 2016 snížilo emise o 30 procent.

V Göteborgu se pro dopravu z továrny do přístavu využívají nákladní vozidla na bioplyn a bionaftu, díky čemuž došlo ke snížení emisí CO2 o 70 až 80 procent. V Belgii pak společnost přešla na nákladní říční čluny pro přepravu mezi mezinárodním skladem v Tongerenu a antverpským přístavem a zajistila tak redukci emisí CO2 o 50 procent.

Čtvrtou oblastí bylo zapojení jak dodavatelů, tak také zákazníků. Posloužilo k tomu řešení pro zákazníky SKF, které umožňuje lepší environmentální výkonnost. Každé snížení tření, hmotnosti nebo spotřeby maziva například v čerpadlech, větrných mlýnech, automobilech, nákladních vozidlech, vlacích a dalších zařízeních s rotačními díly je prospěšné jak pro zákazníky, tak pro koncové uživatele i životní prostředí. K výpočtu a ověřování dopadu na klima se využívá přístupu na základě životního cyklu.

Cílem SKF bylo zvýšení prodeje těchto řešení, která výrazným způsobem zvyšují environmentální výkonnost a ve skutečnosti v letech 2015 a 2016 vzrostly roční prodeje o 16 % na 700 milionů eur v roce 2016 a růstem celkových prodejů celé skupiny přibližně o 9 procent.

„Dobrým příkladem jsou odvětví větrné energie a elektrických vozidel, pro které dodáváme díly, díky nimž jsou konečné výrobky lepší a levnější. Výrobci větrných turbín jsou pro nás velmi důležitý zákaznický segment,“ říká André.
 

Výsledky účasti SKF v programu Climate Savers oceňuje i Světový fond na ochranu přírody. „SKF hraje při zavádění novinek v průmyslových sektorech, v nichž působí, důležitou roli,“ říká Henningsson z WWF.