Průmyslová řešení
Reakce odpadu

Reakce odpadu

Švédský podnikatel přetváří odpad, jako jsou použité pneumatiky a plasty, na zlato. Černé zlato!

Related Articles

Fakta

Ložiska SKF na reaktoru CASO
SKF a jeho švédský distributor Momentum Industrial AB dodává společnosti Cassandra Oil řadu ložisek do pyrolytického reaktoru CASO, který přeměňuje uhlovodíkový odpad zpět na ropu. Mezi dodávanými ložisky je i CARB C 3136 pro použití při drcení na molekulární úrovni, rozpojování a chemickém štěpení uhlovodíku a standardní soudečková ložiska do doplňkového strojového vybavení. „Cassandra Oil je prestižní a jedinečný zákazník,“ říká Magnus Fors, manažer pro významné zákazníky u SKF. „V budoucnu by z toho mohlo být něco opravdu velkého.“ Mezi společnostmi existuje také historická spojitost. Dědeček zakladatele společnosti Cassandra Oil Anderse Olssona z matčiny strany pracoval asi před 100 lety u společnosti SKF jako inženýr a projektant.

Patentovaná technologie
Patentovaná reaktorová technologie společnosti Cassandra Oil umožňuje opětovné získávání ropy z materiálů s obsahem uhlovodíku, jako jsou použité pneumatiky, zmetkovitý plastový odpad, ropný kal, odpadový olej, ropné písky, ropná břidlice a vysloužilá elektronika. Technologie se zakládá na jedinečné rychlé tepelné depolymeraci třením, fluidní operaci, velkém prostoru pro výměnu tepla a katalytickém efektu. Srdcem celé technologie je patentovaný reaktor, který využívá katalytické depolymerace ke štěpení řetězců uhlovodíků, čímž vznikají lehké frakce ropy. Mechanicky vytvořené tření se používá za účelem dosažení maximálního výnosu a nízkých výrobních nákladů ve vztahu k ceně za barel. Reaktor CASO 600 dokáže nepřetržitě zpracovávat až dvě tuny odpadu za hodinu.

Švédský finančník a zakladatel společnosti Cassandra­ Oil Anders Olsson stojí vedle svého reaktoru CASO, který získává ropu z odpadových materiálů v hlavním provozním sídle společnosti ve švédském městě Västerås.

Na jednom konci patentovaného reaktoru podává šnekový dopravník do stroje rozřezané vysloužilé pneumatiky. Na opačném konci stroje pak kohoutek chrlí lehkou surovou ropu do nádrže.

Toto je surová ropa stupně kvality Brent, ne-li vyššího. Naše technologie je již připravená a za dva roky budeme schopni dodávat 20 takových reaktorů ročně.
Anders Olsson, zakladatel společnosti Cassandra Oil

„Tohle je surová ropa stupně kvality Brent, ne-li vyššího,“ říká Anders Olsson s odkazem na obchodní klasifikaci lehké surové ropy. Zvedne láhev se vzorkem, jako by se jednalo o exkluzivní likér. „Naše technologie je připravená,“ pokračuje. „Za dva roky budeme schopni dodávat 20 takových reaktorů ročně.“

Surová ropa produkovaná v reaktoru Cassandra ve švédském Västerås
Surová ropa produkovaná v reaktoru Cassandra ve švédském Västerås

Obchodním modelem společnosti Cassandra Oil je produkce ekologické ropy z odpadních materiálů – za vyšší prodejní cenu. Název společnosti Cassandra je odvozen od jména trojské princezny, která podle řecké mytologie proslula svými proroctvími. Pro Anderse Olssona, jeho 20 kolegů a řadu finančních společníků představuje recyklace světového uhlovodíkového odpadu na využitelnou surovou ropu lákavý sen, okořeněný potenciálem ohromujícího bohatství a ohleduplností k životnímu prostředí.

Mohla by tato technologie představovat řešení pro ostrovy plastů plující v různých vodách, problémové dehtové písky v Severní Americe, ropná jezera na Středním východě či hory použitých pneumatik viditelné z vesmíru?

Reaktor CASO patentovaný společností Cassandra Oil
Reaktor CASO patentovaný společností Cassandra Oil

Podle Olssona by mohla k řešení přinejmenším přispět. „Potřebujeme rozšířit pole působnosti,“ říká. Reaktor ve Västerås je připravený a k dispozici.

„Jako všichni obchodníci se musíme zaměřit na jeden cíl, myslet do budoucna a být trpěliví.

Západní svět spotřebuje každý rok jednu pneumatiku na osobu,“ pokračuje Olsson. „To je jedna miliarda pneumatik! Zpracování a likvidace použitých pneumatik představuje obrovský ekologický problém a nikdo dosud nepřišel s žádnou životaschopnou technologií jejich recyklace. Výsledkem je planeta zamořená horami nezpracovaných pneumatik.“

Anders Olsson, švédský finančník a zakladatel společnosti Cassandra Oil
Anders Olsson, švédský finančník a zakladatel společnosti Cassandra Oil

Anders Olsson vlastní patenty na 15 inovací. Podílel se na exportu několika produktů na Střední východ, kde viděl potřebu technologií na ropnou dekontaminaci. Do budoucna vidí potenciál využití reaktorů CASO jakožto mobilních regeneračních jednotek pro ropnou břidlici či ropné písky, i pro úniky a vypouštění způsobené ropným průzkumem.

Dá se použít také pro recyklaci odpadní elektroniky.

„Reaktor CASO lze zabalit do dvou až tří přepravních kontejnerů a sestavit jej během několika týdnů kdekoli na světě,“ říká Olsson.

Plast plovoucí na vodních hladinách je potenciálním zdrojem pro recyklaci surové ropy.
Plast plovoucí na vodních hladinách je potenciálním zdrojem pro recyklaci surové ropy.

Prozatím je ale obchodním konceptem společnosti Cassandra Oil produkce ekologických zpracovacích závodů pro opětovné získávání ropy a zemního plynu z dostupnějších a na uhlovodík bohatých materiálů, jako jsou pneumatiky a plasty (vyjma PET), a navázání spolupráce s předními společnostmi zabývajícími se zpracováním odpadu na trhu.

„Na jednu stranu se předpokládá, že zdroje surových materiálů jsou téměř nevyčerpatelné,“ říká Olsson. Recyklovanou ropu lze ale na otevřeném trhu prodávat za vyšší cenu, protože je ekologická, lze ji poskytovat energeticky náročným průmyslovým odvětvím či na výrobu produktů s podílem ropy, jako jsou nové plasty, pneumatiky nebo nafta.

„Společnost Cassandra Oil chce být důležitým pojítkem v nové cirkulární ekonomice, kde se recyklují uhlovodíky,“ dodává Olsson.

Cassandra Oil je zapsaná na burze Nasdaq First North, Stockholm.