Průmyslová řešení
Sdílení v Soulu

Sdílení v Soulu

Asi před čtyřmi lety se Soul vyhlásil za „sdílející město“. Výsledek: finanční úspory, více pracovních míst, nižší emise CO2 – a mezinárodní ocenění.

Související obsah

Světový trend sdílení zboží a služeb je v posledních letech na vzestupu. Základní myšlenkou je prostřednictvím sdílení věcí, např. aut, zpřístupnit zboží více lidem a zároveň snížit spotřebu přírodních zdrojů.

Jedním z hlavních míst na tomto poli je Soul. Hlavní město Jižní Koreje se prohlásilo za „sdílející město“ v roce 2012 a od té doby metropolitní vláda v Soulu (Seoul Metropolitan Government; SMG) označuje různé organizace a obchody jako „sdílené“. Cellkem 37 z nich poskytuje administrativní a finanční podporu.

Sdílení se ukázalo jako velmi populární cesta. Koncem roku 2015 měly společnosti na sdílení automobilů okolo 400 000 členů a sdílení osobních vozidel proběhlo na 850 000. Modu-Parking již umožnilo se svým projektem sdílených parkovišť využití 2 000 parkovacích míst v sedmi čtvrtích. Společnost Kiple, která sdílí dětské oblečení, již poskytla lidem na osm milionů kusů oděvů.

Soul díky tomu získal uznání po celém světě, kromě jiného i cenu Metropolis Award. Více než 100 měst z celého světa vyslalo do Jižní Koreje delegace, aby se dozvědělo, jak tamní sdílení probíhá. SMG odhaduje, že obyvatelé Soulu ročně ušetřili 12 miliard wonů (12 milionů eur), vzniklo na 1 280 nových pracovních míst a došlo ke snížení emisí CO2 o 30 000 tun.

Park Won-Soon, primátor Soulu a držitel ocenění Gothenburg Award z roku 2016
Park Won-Soon, primátor Soulu a držitel ocenění Gothenburg Award z roku 2016

Hybnou silou v tomto úsilí je starosta Park Won-Soon, který je v čele města Soulu od roku 2011. Jakožto aktivista v boji za lidská práva Park Won-Soon integroval do projektu i sociální otázky. Za to mu bylo v roce 2016 uděleno mezinárodní ocenění Gothenburg Award, které uznává a podporuje aktivity směřující k udržitelnému vývoji.

„Pod vedením Park Won-Soona zaujal Soul vedoucí pozici ve vývoji ‚sdíleného města‘,“ uvádí porotce v prohlášení. „Město také zvýšilo všeobecné povědomí o tomto tématu a podporuje společnosti a iniciativy ve sdílení informací a aktiv.“

SKF Group je jedním z partnerů podporujících ocenění Gothenburg Award.