SKF CZ pomáhá v Dětském domovu Korkyně

Další z organizací, které SKF CZ podporuje, je Dětský domov Korkyně. Jeho ředitelka, Tereza Jandová, přišla v prvním říjnovém pátečním odpoledni přiblížit jeho činnost zaměstnancům SKF CZ.

Related Articles

11872078_515793911911569_8651719614034271189_o

Chcete se také zapojit?

 

Pokud máte zájem o více informací o této organizaci, můžete ji sledovat na www.facebook.com/DDKorkyne, kde se pravidelně objevují fotky z různých akcí a výletů. Pokud se chcete aktivně zapojit a pomoct, na webu  www.ddkorkyne.cz jsou veškeré kontakty i informace.

Dětský domov Korkyně zahájil provoz v roce 1992 jako první nestátní zařízení tohoto typu v České republice. Důvodem jeho vzniku bylo zrušení dětského domova v Nemyšli, kdy hrozilo, že děti budou umístěny do několika jiných dětských domovů, a to bez ohledu na citové a sourozenecké vazby.

V současnosti OPS provozuje celkem 3 objekty. Jsou to 2 rodinné domy, které fungují jako dětské domovy rodinného typu a jeden byt pro 4 chlapce od 14 do 18 let, kde se děti připravují na život, který je čeká, až domov opustí. Objekty nejsou nijak označené, podle slov paní ředitelky Terezy Jandové se tak vyhýbají stigmatizování dětí. OPS také poskytuje služby pro pěstounské rodiny.

Jednou z nejdůležitějších úloh dětského domova je udržení a podpora vazeb dětí s jejich blízkými, která vede ke zmírňování negativních dopadů ústavní výchovy. Z toho důvodu jsou sociální pracovníci  v pravidelném osobním kontaktu s rodiči dětí.

Kromě již zmiňovaných projektů Samostatně do života a Obstojím i sám, které mají za úkol děti připravit na reálný život, nabízí Dětský domov Korkyně dětem také projekty Volný čas nejen u televize, kdy vychovatelé vedou děti k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času způsobem, díky kterému mají šanci se rozvíjet. Neméně významný projekt je také S výučním listem to půjde lépe, který podporuje právě vzdělávání.