Průmyslová řešení
Slunečný nový svět

Slunečný nový svět

Energetická budoucnost zůstává velkou neznámou. Zcela určitě však bude jiná než energetická situace dnes. Rostoucí poptávku po energii bude uspokojovat rychle se rozšiřující odvětví obnovitelné energie.

Související obsah

Ještě před pouhými několika lety znamenal hovor o energii v podstatě diskusi o cenách ropy. Také dnes zůstává ropa velkým tématem; diskuse se však spíše zaměřuje na to, jak rychle bude klesat ropná spotřeba. Po mnoha letech nadnesených tvrzení a nesprávných rozjezdů se přechod na energetické zdroje, jako jsou vítr a slunce, výrazně zrychlil a postupuje vpřed rychlostí, která udivuje i nejzkušenější odborníky.

Spotřeba energie na celém světě neustále roste a sluneční a větrná energie se v příštích několika desetiletích stanou dvěma nejdůležitějšími energetickými zdroji. Mezi roky 2000 a 2015 celosvětová poptávka po energii rostla každý rok o dvě procenta. Přestože podle zprávy Energy 2050: Insights from the ground up globální konzultační společnosti McKinsey do roku 2050 nárůst poptávky klesne na 0,7 procenta ročně, energie bude zapotřebí mnohem více.

Čeká nás nová průmyslová revoluce.
Isabelle Kocher, výkonná ředitelka, Engie

Podle stejné zprávy v příštích letech výrazně vzroste energetická účinnost. Vzhledem k celosvětovému zvýšení počtu obyvatel (jehož tempo se bude snižovat) a rostoucí životní úrovni na celém světě poptávka po elektřině nicméně nadále poroste. Nedávná zpráva společnosti Bloomberg New Energy Finance očekává, že do roku 2040 se celosvětová poptávka po elektřině zvýší o 58 procent, což se projeví zdvojnásobením instalované kapacity, která do roku 2040 dosáhne 14 TW.

Dalším důležitým faktorem, který ovlivní poptávku po elektřině, je probíhající elektrifikace dopravy. Investiční banka Goldman Sachs předpovídá, že do roku 2025 se na celém světě prodá více než 20 mil. elektromobilů, zatímco prodej vozidel s běžným spalovacím motorem dosáhne vrcholu v roce 2020 a poté bude klesat.

Čeká nás však budoucnost méně energeticky náročná než současnost. McKinsey předpokládá, že do roku 2050 množství energie potřebné k výrobě jedné jednotky HDP bude ve srovnání s rokem 2013 poloviční. Tím získáme víc za méně. Nabízí se vysvětlení, že služby, jejichž podíl na globální ekonomice roste, jsou méně energeticky náročné než výroba zboží. Při stříhání vlasů se spotřebovává mnohem méně energie než například při výrobě nového kufru, ačkoli cena, a tedy hodnota, mohou být přibližně stejné. V Indii se podíl služeb na ekonomice podle předpokladů do roku 2035 zvýší na 64 procent, což ve srovnání se současným stavem představuje nárůst o 54 procenta.

Nová technická řešení spolu s digitalizovanou a automatizovanou ekonomikou výrazně zvýší energetickou účinnost a sníží poptávku, přestože počet obyvatel a ekonomika porostou. V roce 2017 poprvé předstihl prodej LED žárovek prodej tradičních žárovek a zářivek. Společnost Goldman Sachs je přesvědčena, že do roku 2050 klesne spotřeba elektřiny na svícení v USA o 62 procent právě díky většímu využití LED žárovek.

Digitalizace urychlí rozvoj služeb a promění hmotné zboží, jako např. CD disky a knihy, na digitální služby. To se projeví větší efektivitou celé ekonomiky. Využití technických řešení, jako jsou big data, inteligentní měření, autonomní vozidla a decentralizované elektrické sítě, zajistí, že se digitalizace stane hlavní silou v oblasti energetické účinnosti.

Budoucnost energie

Zvláštní výjimku představuje rozšíření síťových zařízení včetně smartphonů a tabletů, ale také vozidel, kamer, snímačů, domácích spotřebičů atd. Podle předpokladů jejich počet dosáhne do roku 2020 nejméně 50 miliard. Dohromady spotřebují 1 140 TWh ročně, což je srovnatelné se spotřebou elektřiny Kanady a Německa dohromady. Většina spotřebované energie však připadne na zařízení, která se budou nacházet v pohotovostním režimu, a tedy nebudou vykonávat žádnou funkci.

Analýza Mezinárodní energetické agentury IEA ukazuje, že zavedení nejlepších dostupných technických řešení může snížit tuto spotřebu o více než 60 procent.

Energie se používá s větším rozmyslem a efektivněji, ačkoli je jí zapotřebí stále více. Odkud se tedy vezme potřebná energie navíc? Stačí prostě vyjít ven, abyste získali odpověď – ze slunce a větru.

Před pouhým desetiletím průmysl obnovitelných energii reagoval pomalu, ceny byly vysoké a výroba se soustředila převážně v Německu. Dnes je flexibilní, nízkonákladový a centrum výroby se z velké části přesunulo do Číny. Úsilí o omezení klimatických změn a smogu výrazně snížilo náklady. V současnosti je na mnoha trzích solární a větrná energie ve srovnání s fosilními palivy konkurenceschopná, a to i bez subvencí.

Solární moduly jsou o 90 procent levnější než v roce 1990 a cena solární elektřiny klesla od roku 2009 o 72 procent. Očekává se, že do roku 2040 se sníží o dalších 67 procent. To se projevuje nebývalým tempem výstavby větrných a solárních parků. Také elektromobily zlevňují a jejich prodej vzrůstá, což s sebou přináší pokles cen baterií, které představují důležitý klíč k otevření nových možností rozvoje zelených technologií.

Bloomberg New Energy Finance předpovídá, že do roku 2040 dosáhnou investice do větrné a sluneční energie přibližně šesti trilionů US dolarů. To zásadně změní světový trh s elektřinou.

Podle předpokladů připadne přibližně jedna třetina nové kapacity na malé zdroje, jako například solární panely na střechách soukromých domů. To bude vyžadovat větší flexibilitu systému včetně využívání baterií a pružné reakce na změnu spotřeby energie.
 

Čeká nás tedy překrásný, slunečný a větrný nový svět neboli – jak uvedla Isabelle Kocher, výkonná ředitelka francouzské energetické a plynárenské skupiny Engie – „nová průmyslová revoluce“. To umožní uspokojit rostoucí poptávku po energiích udržitelnějším způsobem, a tak vytvořit čistší, zdravější a zářivější budoucnost.