Průmyslová řešení
Systematický přístup

Systematický přístup

Opakovaná selhání ložisek představovala pro ocelárny U.S. Steel stále významnější problém. Disciplinovaný přístup pomohl určit základní příčinu, a přestože se zprvu zdálo, že problém spočívá v mazání, řešením bylo nové zdokonalené těsnění.

Související obsah

Fakta

U.S. Steel
United States Steel Corp. je společnost vedená na seznamu Fortune 500 s výnosem 10,2 miliardy amerických dolarů.

Se sídlem v Pittsburghu, v Pennsylvánii, představuje integrovaného výrobce oceli s významnými výrobními závody v Severní Americe a v Evropě.

Výrobní kapacity společnosti dosahují přibližně 24,4 milionu tun oceli ročně. U.S. Steel vyrábí hodnotnou ocel pro automobilový průmysl, stavebnictví, výrobce domácích spotřebičů a pro další odvětví.

www.ussteel.com

Znečištění maziva představovalo pro ocelárnu Granite City Works společnosti United States Steel Corp. v St. Louis v Illinois dlouhotrvající problém, který způsoboval předčasné selhání válečkových dopravníků ve válcovnách za tepla. To mělo za následek poškození a poruchy válečků dopravníku.

Údaje shromážděné v průběhu 16letého období ukázaly, že 30 procent selhání válečků dopravníku lze přisuzovat selhání ložisek. V posledních třech letech došlo k nárůstu těchto poruch, které představovaly již více než 50 procent všech případů selhání válečků.

Společnost U.S. Steel se proto rozhodla, že k hledání řešení současného problému je nutné zvolit disciplinovaný systematický přístup. Prvním krokem bylo napuštění většího množství maziva do ložiskových těles, ale tím se problém ještě zhoršil. U.S. Steel se tedy obrátila na svého strategického partnera, firmu SKF, se žádostí o navržení možného způsobu zvýšení spolehlivosti se zaměřením na prvky, které by přinesly menší ztráty v produktivitě a uspoření nákladů.
        

Oddaný tým specialistů z obou společností pak věnoval 18 měsíců sběru podrobných informací, které měly pomoci identifikovat a určit základní příčinu selhávání ložisek. Tým zkoumal každou součást válečku – hřídel, ložiska, ložisková tělesa, těsnění i mazací systém – a zaznamenával informace o údržbě, způsobech domazávání a účinnosti těsnicího systému. Ukázalo se, že hlavními problémy byly vysoká úroveň znečištění, vychýlení ložiska při instalaci a použití starší těsnicí technologie. Proto se montážní technici společnosti U.S. Steel a firmy SKF pustili do vylepšování údržbových a montážních procesů.

Válečkový dopravník ingotů v U.S. Steel works.

Mike Bekeske, ředitel centra údržby zaměřené na spolehlivost (Reliability Centered Maintenance) v ocelárnách, byl seznámen s možným řešením mazání společnosti SKF, ale jak se ukázalo, mazání nebylo skutečným problémem. „To co se jevilo jako problém v mazání, se ve skutečnosti ukázalo být problémem v těsnění,“ říká Paul Conley, hlavní technolog Lubrication Business Unit v SKF USA. „Ložiskové těleso je naplněno mazivem, které zajišťuje mazání a ochranu před znečištěním, přičemž těsnění brání pronikání vody a vlhkosti.“

Pomocí zkoumání, testování a analýz se ukázalo, že těsnění na válečkovém dopravníku válcoven za tepla nefunguje správně a do ložiskového tělesa se dostává voda a vlhkost. Když došlo k selhání ložisek a válečky se přestaly otáčet, bylo nutné zastavit výrobu a poškozené válečky vyměnit. Výsledkem bylo poškození žhavých desek při smývání a vměstky v materiálu. Poškozené desky
pak musely být zlikvidovány.

Společnost SKF tedy nainstalovala dvoubřité těsnění ECOPUR, což vedlo k výraznému snížení obsahu vody v ložiscích. Před instalací nových ložisek zaznamenávala společnost U.S. Steel v ložiscích 30 až 35 procent vody. Díky novým těsněním došlo k výraznému zlepšení a obsah vody v ložiscích se snížil na pouhých pět procent. Dalším plusem byla úspora 50 procent ve spotřebě maziva.

SKF SPEEDI-SLEEVE

Druhým krokem řešení byla instalace tenkého kovového ochranného pouzdra, které vyřešilo problém s opotřebenou hřídeli a zaručilo vynikající těsnicí povrch.

Vyřešili jsme základní příčiny našich problémů.
Mike Bekeske, ředitel centra údržby zaměřené
na spolehlivost, Granite City Works

Zkoušky v praxi výsledky jen potvrdily. „Vyřešili jsme základní příčinu problému,“ vysvětluje Bekeske, „a podařilo se nám zvýšit střední dobu bezporuchového provozu válečků dopravníku z průměrných šesti měsíců na předpokládaných 60 měsíců, budeme-li vycházet z výsledků těchto testů. Méně poruch znamená zvýšení provozní doby a snížení nákladů na přestavbu válečků.“

Disciplinovaný přístup k řešení problémů se osvědčil. Sestavy válců budou do budoucna i nadále průběžně monitorovány, aby byla včas identifikována poškození i příležitosti ke zvýšení spolehlivosti. Pilotní program v ocelárnách Granite City se přesouvá i do dalších podobných závodů společnosti U.S. Steel po celých Spojených státech.