Tomáš Kozelský z SKF: “Začněte digitalizovat vaši údržbu postupnými kroky a návratnost sledujte.”

Hospodářské noviny každoročně pořádají konferenci věnovanou Průmyslu 4.0, respektive digitalizaci v průmyslu. SKF se letos stalo partnerem konference a mezi prezentujícími byl Tomáš Kozelský, manažer Centra servisu a vibrodiagnostiky SKF CZ.

Related Articles

Kozelský promluvil o ekonomické návratnosti při online monitorování a diagnostice provozu strojů v praxi. Každý rok předčasně zhavaruje 45 000 000 ložisek, čímž dochází také ke ztrátě v produkci, zvýšeným nákladům a EHS rizikům. Právě proto je zásadní monitorovat stav strojů, díky čemuž je možné zachytit závadu v zárodku a včas ji opravit.

V praxi SKF digitalizuje procesy v údržbě klíčových zdrojů v závodě SKF Lubrication Systems CZ v Chodově u Karlových Varů. Zde je v rámci inspekčních pochůzek užíván QuickCollect sensor a DataCollect aplikace. Pro online monitoring obráběcích strojů se užívá IMx-8, ze kterého jsou data odesílána do centra vzdálené diagnostiky v Ostravě, které vypracovává reporty. SKF digitalizaci propojuje také s obchodními modely, přičemž zákazníkům nabízí nejen produkty, ale i služby pro jejich sledování.

SKF Premium je věrnostní program, jehož náplní je dlouhodobý kontrakt spolupráce a definované měsíční splátky. Dalším programem je Rotation for Life, který je založen na výkonu s cílem redukovat celkové náklady vlastnictví TCO. Zákazník platí za výkon, nikoliv za zboží. V rámci programu jsou definovány KPI pro hodnocení a fixní měsíční náklady.