Výroba

Zavedení poplatkového obchodního modelu

V tradičním transakčním obchodním modelu závisí zisk dodavatele na počtu prodaných dílů a nikoliv na zlepšení vlastností stroje. To však vytváří zásadní střet zájmů, protože dlouhá životnost součástí znamená nižší prodeje pro dodavatele. Společnost SKF nyní nabízí pokrokovou službu Rotating Equipment Performance (REP) založenou na poplatcích, díky které budou společnost SKF, dodavatel i jejich zákazníci těžit z maximalizace produktivity, spolehlivosti a účinnosti stroje.

Související obsah

Většina průmyslových ložisek přežije své stroje. Některá ale selžou – v devadesáti procentech případů proto, že jsou špatně specifikována, namontována, mazána nebo používána. V případě smlouvy REP platí zákazník pevný měsíční nebo čtvrtletní poplatek v závislosti na cílech úrovně výroby stroje, provozuschopnosti nebo dalších KPI smluvně dohodnutých podmínkách se společností SKF. Poplatek all inclusive zahrnuje dodávku ložisek, těsnění, mazání a monitorování stavu. Odborné znalosti společnosti SKF v oblasti strojírenství jsou zárukou ideální specifikace a aplikace všech prvků. Službu REP lze mimo jiné použít pro zavedená a moderní zařízení včetně dopravních pásů, čerpadel, drtičů, papírenských strojů, oceláren nebo celulózek a železničních podvozků.

Rozsah zlepšení vlastností realizovaných díky poplatkovému obchodnímu modelu byl rozšířen prostřednictvím digitalizace. SKF může poskytnout levné, snadno použitelné jednotky pro monitorování stavu a automatické, plně integrované mazací systémy. Ty se spojí s SKF Cloud a existujícím systémem řízení výroby zákazníka a generují užitečná data v reálném čase, na jejichž základě můžete vzdáleně reagovat.