Znáte svého aplikačního inženýra?

Vyvíjíte nové sofistikované stroje? Konstruujete díly, které mají pracovat v nestandardních podmínkách? Nebo například provozujete složité technické zařízení, které si čas od času „postaví hlavu“ a nikdo vám nedokáže vysvětlit, proč? Pak je možné, že jste se při své práci již setkali s aplikačním inženýrem, anebo budete potřebovat jeho pomoc. Protože to není úplně běžná profese, zeptali jsme se Ing. Jana Klementa, technického ředitele společnosti SKF CZ, co taková práce obnáší a jakou roli hraje v systému podpory, kterou společnost SKF svým zákazníkům poskytuje.

Související obsah

Můžete profesi aplikačního inženýra ve stručnosti představit?

Už podle názvu se jedná o inženýrsko-technickou pozici, jejímž smyslem je poskytovat veškeré služby technického poradenství v oblasti aplikací našich produktů a služeb, a to v konkrétních reálných situacích a provozních podmínkách podle potřeb našich zákazníků.

Co konkrétně má aplikační inženýr na starosti?

Aplikační inženýr musí vědět, jaké výrobky jsou dostupné, jakým způsobem se dají nasadit a musí umět vybrat správné řešení, a to v celé oblasti našeho aplikačního byznysu. To zahrnuje nejen znalost ložisek, ale i mazání, těsnění, konstrukce souvisejících dílů nebo řešení pro různé specifické pohyby, jako je například kyvný. Nejedná se ale o konstrukční práci, jak si mnozí lidé často mylně představují.

V jakých případech se na vás zákazníci obracejí s žádostí o pomoc aplikačního inženýra?

Tak za prvé to je, když pracují na konstrukci nějakého zařízení a potřebují nalézt nové konkurenceschopné řešení. Často se ptají, jak mají konstrukci upravit, anebo žádají validaci svého návrhu. Také od nás zjišťují nejnovější trendy v oblasti aplikací ložisek a konstrukce uložení. Za druhé je to při stavbě prototypu, kdy jim poskytujeme své know-how. Třetím případem jsou provozní problémy, kdy se na nás obracejí údržbáři s žádostí o pomoc při řešení chronických problémů a opakovaných závad, anebo chtějí vědět, jak ze stávajících dílů získat víc. Příkladem navrženého řešení může být změna mazání nebo výměna typu ložiska, pokud to zástavbové rozměry umožňují. Konečně posledním případem jsou havárie, kdy provádíme analýzy poškození ložisek a navrhujeme nápravná opatření.

Pro jaké zákazníky jsou služby technické podpory určeny?

Typickými odběrateli našich profesionálních služeb jsou výrobní podniky s vlastní konstrukcí, případně konstrukční kanceláře, které řeší vývoj nějakého uzlu. Druhou velkou skupinou zákazníků jsou výrobní závody s vlastní údržbou. Třetí skupinou jsou naši autorizovaní distributoři, kteří od nás potřebují určitou technickou podporu a poradenství.

Jakým způsobem lze tyto služby získat?

Tyto služby jsou určeny především pro podporu našich zákazníků. V některých případech se může jednat i o placené analýzy, ale typickým příkladem je kontrakt na odběr zboží s opcí na odběr služeb technické a servisní podpory. Rád bych přitom upozornil, že poskytovaný rozsah služeb technické podpory je naší významnou konkurenční výhodou.

Můžete o systému technické podpory SKF říci něco bližšího?

Společnost SKF zajišťuje v každé zemi, v níž má zastoupení, také službu technické podpory. Mimochodem, v roce 2019 oslavíme 100. výročí nepřetržitého zastoupení společnosti SKF v bývalém  Československu, dnes tedy v České republice. Náš tým technické podpory aktuálně zahrnuje tři aplikační inženýry, kteří sídlí v Praze, a jednu zatím volnou pozici máme na pracovišti v Ostravě. Tým doplňuje dalších 11 servisních techniků, kteří sídlí většinou v Ostravě. Z mezinárodních značek jsme jediným výrobcem ložisek, který má servisní podporu přímo v ČR a navíc dostupnou v českém jazyce.

V rozhovoru příštího vydání se na technickou podporu podíváme očima aplikačního inženýra SKF CZ.